"Yeni Bir Yaşam Yükleniyor..."
HİZMETLERİMİZ

SOSYAL PSİKOLOJİK

Sosyal ve Psikolojik Destek Hizmetleri
Kuşkusuz hangi yaşta olursa olsun her insan sosyal ve psikolojik olarak bazı temel ihtiyaçlara sahip olup, bazı gelişimsel süreçleri, içinde bulundukları yaş ve statüye özgün olarak devam ettirmek istemektedirler. Bu insanlığın varoluşsal temel bir süreci olarak görülmektedir.

Altınçatı Kurumu, kuruma kabul aşamasından itibaren yaşlıyı, ve yakınlarını bir bütün olarak görmekte ve hem yaşlıya ilişkin hem de yakınlarına ilişkin tespit edilen ihtiyaçlara yönelik sosyal ve psikolojik, bireysel ve grup çalışmalar uygulamaktadır.

Altınçatı Kurumu, multidisipliner ekip anlayışı içinde sosyal ve psikolojik koruma, gelişim, rehabilitasyon ve tedavi çalışmalarını, psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve hemşireleri aracılığı ile günlük, haftalık, planlı-programlı bir biçimde yürütmekte ve raporlaştırmaktadır.

Altınçatı Kurumunda gerek yaşlıya gerekse de yaşlı yakınlarına ilişkin sosyal ve psikolojik içerikli uygulanan bazı programlar aşağıda sıralanmıştır;

◦ Yaşlı uyum,
◦ Yaşlı durumluk ve sürekli kaygı,
◦ Case work
◦ Derinlemesine görüşme ve bireysel terapi
◦ Sosyal grup çalışmaları,
◦ Terapotik grup çalışmaları,
◦ Art Terapi,
◦ Uğraş Terapi çalışmaları,
◦ Psikodrama uygulamaları,
◦ Aile terapi,
◦ Eş ve evlilik terapi uygulamaları..