"Yeni Bir Yaşam Yükleniyor..."
Yaşamanın hak ettiği özen...
Sağlık Hizmetleri
Altınçatı Yıldız Kurumu, yaşlı huzurevi ve bakım evi konsepti içinde, yüksek sağlık standartları oluşturmuş bir kurum olarak dikkat çekmektedir. Sağlık alanında uzmanlaşmış ve deneyimli hekim, fizyoterapist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, beslenme uzmanı ve hemşirelerden oluşan personeli ile yaşlılık alanında multidisipliner bakış açısının en iyi temsilcisidir.

Ayrıca Altınçatı Kurumu odalarında 7/24 tıbbi takip ve koordinasyon, her yaşlıya uygulanan rutin bir hizmet olarak dikkat çekmektedir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri
Günümüzde tüm dünyada, yaşlılık alanında gelişmiş hizmet ve programlarda, gerek korumaya yönelik, gerekse de rehabilitasyon ve tedaviye yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin çok önemsendiği görülmektedir. Altınçatı Kurumu, uzmanlaşmış personeliyle kurum bakımı altında olan tüm yaşlılarına, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini, yatış aşamasından itibaren rutin olarak kişiye özgü programları ve uygulamalarıyla sunmaktadır.

Mental Sağlık Koruma ve Rehabilitasyon Hizmetleri
Günümüzde en önemli yaşlı sağlık sorunları arasında gösterilen alzheimer, demans, yaşlılık depresyonu ve diğer yaşlılık mental sorunları, gerek yaşlıyı gerekse de yaşlı yakınlarını farkındalıklarını artırma yönünde zorlamaktadır. Altınçatı Kurumu, misafir ettiği tüm yaşlılarına, uzman sağlık ekibiyle, yaşlının mental sağlığının korunması ve rehabilite edilmesinde bireysel koruma ve gelişim programı uygulamaktadır. Ayrıca yaşlılar arasında sosyal bir etkileşim kurmak amacıyla sosyal grup çalışması uygulamalarında da koruma ve rehabilitasyon temalı çalışmalarını, yaşlının kuruma kabul aşamalarından itibaren, rutin olarak sürdürmektedir.

◦ Konsültasyon
◦ Gerekli tedavi ve ilaç uygulamaları
◦ Hastanın düzenli kontrolü ve takibi
◦ Akut ve kronik hastalıkların takibi ve bakımı
◦ Tıbbi danışmanlık ve koordinasyon; sağlıkla ilgili her türlü bilgilendirme ve yönlendirme
◦ 24 saat hemşire takibi
◦ İlaç uygulamaları
◦ Enjeksiyon
◦ Serum takma/çıkarma
◦ Sonda ve katater uygulamaları
◦ Kan alma
◦ Pansuman ve yara bakımı
◦ Infüzyon uygulamaları
◦ Ostomi bakımı
◦ Hasta, hasta yakını eğitimi ve danışmanlık
◦ 24 saat profesyonel bakım personeli
◦ Günlük yaşam aktivitelerinin desteklenmesi
◦ Kişisel temizlik yardımı
◦ Tuvalet/banyo desteği
◦ Giyinme/soyunma desteği
◦ Ağızdan verilen ilaçların hazırlanması ve takibi
◦ Hayati bulgu takibi (nabız/tansiyon/solunum/ateş ölçümü)
◦ Beslenme desteği
◦ Egzersiz desteği
◦ Yatağa bağımlı hasta bakımı
◦ Vücut hijyeninin korunması
◦ Deri bütünlüğünün sağlanması
◦ Yatak yaralarının önlenmesi
◦ Oluşmuş yatak yaralarının bakımı
◦ Yatak içi aktif, pasif hareketler ile kas iskelet sistemi olumsuz etkilerinin giderilmesi
◦ Kardiyak ve solunum problemlerinin oluşmasının engellenmesi
◦ Özel hastalıkların bakımı
◦ Nöroloji, Alzheimer, Demans, Parkinson hasta bakımı
◦ İhtiyaç durumunda özel hemşire ve özel bakım personeli
◦ Hemşire çağrı sistemi
◦ Nöroloji ve psikiyatri konsültasyonu
◦ Zihinsel engelli bakım hizmeti
◦ Fizyoterapist takibi ve desteği